Houdt GRIP op het proces, van initiatief tot realisatie

Het projectmanagement- en adviesbureau dat zorgt voor GRIP op integrale gebiedsontwikkeling.

GRIP Gebiedsontwikkeling is als projectmanagement- en adviesbureau actief betrokken bij uiteenlopende gebieds- en vastgoedontwikkelingen. Zowel binnen- als buitenstedelijk en van initiatieffase tot en met de realisatie. Wij werken aan de woon-, werk- en leefomgeving van de toekomst.

Grip-Icoon-Oplossingsgericht

Oplossingsgericht
Oplossingsgerichtheid kenmerkt onze werkwijze. Met creativiteit, en een scherp oog voor het beste resultaat worden uitdagingen aangepakt.

Grip-Icoon-Samenwerking

Samenwerking
Geen gebiedsontwikkeling zonder een goede samenwerking. Wij kiezen de juiste samenwerkingsvorm, vormen heldere projectkaders en maken duidelijke procesafspraken. Het fundament voor een goede samenwerking.

Grip-Icoon-Sparringspartner

Sparringpartner
Een kritische, meedenkende blik op het project. Brainstormen om scherp te krijgen welke uitdagingen prioriteit verdienen en wat de beste aanpak is. Maar ook creatief zoeken naar de meest effectieve optimalisaties. Cruciaal om tot het beste eindresultaat te komen.

Grip-Icoon-Doelgericht

Doelgericht
Focus op het eindresultaat. Pro actief sturen, zorgdragen voor tijdige besluitvorming en pas los laten als de doelen bereikt zijn. Uiteraard op een zorgvuldige manier welke recht doet aan de belangen van de opdrachtgever(s).

Onze werkwijze biedt houvast 

Iedere fase van een project wordt gekenmerkt door unieke
vraagstukken, uiteenlopende partijen, bestuurlijke en financiële
overwegingen en beperkingen en kansen door locatie
specifieke kenmerken.