Rivium District, Blok 6, Capelle aan den IJssel

Een gebiedstransformatie van kantorenpark naar een dynamisch, modern woongebied met ca. 6.000 woningen, uiteenlopende voorzieningen, hoogwaardige openbaar vervoersverbindingen, deelmobiliteit, etc. Binnen de gebiedsontwikkeling acteren enkele coalitiepartijen als kartrekkers en werken daarbij actief samen met o.a. de gemeente Capelle aan den IJssel.

GRIP Gebiedsontwikkeling heeft de opdracht de belangen van Magis Real Estate, een van de coalitiepartijen binnen dit project, te behartigen (project- en procesmanagement). Daarbij worden in de huidige projectfase de samenwerkingskaders en het totaalplan uitgewerkt, wordt het Omgevingsplan voorbereid voor procedure en wordt de ontwikkelopgave van Blok 6 (ca. 700 woningen en ca. 3.500 m2 voorzieningen) vertaald naar een haalbaar en uitvoerbaar plan.